Өнөөдөр буюу 2017 оны 6-р сарын 09-ний өдөр ахмадын нөхцөл байдал, тэдэнд үзүүлэх урт хугацааны асаргаа сувилгаа халамж үйлчилгээний өнөөгийн байдал сэдэвт зөвлөлдөх уулзалт болж байна.

Хуралд Ахмадын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг хувь хүмүүс, байгууллагуудын төлөөлөл мөн азийн хөгжлийн банкны нийгмийн хөгжлийн мэргэжилтэн Венди М Волкер мөн олон улсын шинжээч Мередит Влайз нар оролцож байна.

- Хурлаар Ахмад настны талаах бодлого, хэрэгжилт,
- Монгол улсын ахмад настны өнөөгийн байдал, тэдэнд үзүүлэх асаргаа сувилгаа, халамж үйлчилгээ
- Урт хугацааны асаргаа сувилгаа тусламж үйлчилгээний тогтолцоо, бүтээгдхүүн олон улсын туршлага
- Насжилт ба ахмад настны тусламж үйлчилгээний талаарх дэлхийн чиг хандлага

зэрэг сэвдээр хэлэлцүүлэг хурал явагдаж байна.