Авсралийн ахмадуудын компьютерийн 18 дугаар чуулганд Монголын Ахмадын Чөлөөт Холбоо илтгэл орууллаа.
2016 оны 11 сарын 8,9-ний өдрүүдэд Австралийн Сидней хотноо австралийн ахмадуудын олон улсын компьютерийн 18-р чуулга уулзалт болсон билээ. Энэхүү чуулганд Монголын ахмадууд болон дэлхийн бусад орны ахмадууд компьютерийг хэрхэн суралцаж байгааг харуулсан.
Та бүхэнд энэхүү илтгэлийг сайтаараа дамжуулан хүргэж байна.