Ахмадуудад зориулсан компьютерийн 6-р ээлжийн сургалт өнөөдөр Хан-Уул дүүргийн АБНТБТ дээр өнөөдөр буюу 11 сарын 28-ны өдөр эхэллээ.

Монголын ахмадын чөлөөт холбоо нь Албан бус насан туршийн боловсролын төвтэй хамтран ахмадууддаа үнэ төлбөргүй компьютерийн анхан шатны 40 цагийн сургалт явуулж ахмадууд баяртайгаар хүлээн авч суралцаж байна.

Энэ сургалтыг цаашид улам өргөжүүлэх бодлого баримтлан ажиллаж байна.