Завхан аймгийн нийт хөдөлмөрчидтэй Ахмадаа сонсъё уулзалтыг 2015 оны 3-р сарын 14нд зохион байгуулж уулзалтанд 600 гаруй ахмадууд оролцлоо.